Theatervoorstelling pesten in verzorgingshuizen

Interactief theater over onaardig gedrag en pesten in het verzorgingshuis

Pesten in het verzorgingshuis

Deze  theatervoorstelling gaat over onaardig gedrag en pesten tussen bewoners in het verzorgingshuis. De voorstelling bestaat  uit vijf korte scènes over onder andere roddelen, buitensluiten, ergernis, wegduwen en stoelen bezet houden. Twee trainer-acteurs spelen de voorstelling.

Dialoog

Tijdens de voorstelling ontstaat een dialoog tussen acteurs en publiek over pesten en gepest worden De bewoners praten en denken actief mee. Op toegankelijke wijze wordt een moeilijk onderwerp bespreekbaar gemaakt en handreikingen gedaan om pesten tegen te gaan.

Doelen interactief theater

1. bewustwording en bespreekbaar maken van onwellevend gedrag
2. iedereen wordt deelgenoot van het probleem
3. de impact van pesten op het slachtoffer wordt invoelbaar
4. rol en verantwoordelijkheid van de omstanders wordt duidelijk
5. concrete handvatten bieden om wellevendheid te vergroten