THEATER EXPRES PRODUCTIES
TRAINING EN OPLEIDING
Uw vraag

  • "We willen gedrag veranderen."
  • "We gaan reorganiseren en willen de medewerkers motiveren."
  • "Onze nieuwe procedures moeten verankerd worden."
  • "We zitten een dagje op de hei en willen in beweging komen."
  • "We willen het ziekteverzuim verminderen."
  • "In de toekomst gaan medewerkers elkaar coachen."
Ons antwoord

Wij ontwikkelen programma’s met creatieve werkvormen.

Dit kan een langlopend traject zijn met trainingen en trainingsacteurs. Het kan ook een eenmalige bijeenkomst zijn met een thematische voorstelling, regietheater of een workshop.

 

 

 

Lees meer over de verschillende creatieve werkvormen »

Training »
Een effectieve aanpak met prikkelende vormen.

Interactief en regie theater »
U wilt draagvlak, motivatie, inzicht én actie creëren binnen uw organisatie.

Trainingsacteurs »
Oefenen binnen simulaties.

Dagje op de hei »
Maatwerk om de brainstorm op gang te krijgen en nieuwe ideeën te ontwikkelen.