Interventietheater Belastingdienst

Interventie  theater voor managers van de belastingdienst Haaglanden tijdens een themamiddag over omgaan met agressieve klanten. De acteurs laten herkenbare situaties zien waar de medewerkers op inspringen.

Interventie theater

De spelleider zorgt oplossingen in plaats van discussies. De medewerkers delen hun oplossingen met hun collega’s  door in het spel in te interveniëren. De effecten van verschillende stijlen en aanpakken worden direct duidelijk. Alle ideeën worden in de praktijk getoetst doordat de spelleider uitnodigt om de oplossing te laten zien.