Training pesten in verzorgingshuizen

Eén dagdeel training voor personeel in verzorgingshuizen. Een praktische training die het begin vormt van een omslag in denken en doen rond pesten en welzijn van bewoners van verzorgingshuizen. De training wordt gegeven door Christine van Pul.

Casus uit de praktijk

Aan de hand van casussen uit de praktijk oefent de trainer  met het personeel in het voeren van goede gesprekken. Daarnaast wordt een intervisie model geoefend en gaan de cursisten een concreet projectplan maken.

Door de training voor medewerkers hebben we echt meer handvatten gekregen voor het omgaan met pestgedrag. En we zijn ons bewuster geworden van onze eigen interpretaties!’ Yvonne van Kooten, geestelijk verzorger en vertrouwenspersoon Zorgbalans.

Verbeteren leefklimaat

Wat is leefklimaat, hoe willen we dat dit eruit ziet en hoe verbeteren we het? In de training worden praktische en haalbare ingrepen ontwikkeld die het leefklimaat verbeteren.

Bel voor meer informatie 030-2710284