Ouderen en pesten In verzorgingscentra en aanleunwoningen
is het probleem bekend. Bewoners die elkaar
buitensluiten, grof bejegenen en…..
Interesse in een voorstelling?
Ouderen en LHBT Het is een goed bewaard geheim
dat veel LHBT’ers terug in de kast
gaan zodra ze in een verzorgingshuis wonen.
Interesse in een voorstelling?
Ouderen en Veiligheid In Nederland zijn naar schatting
minstens één op de twintig ouderen
slachtoffer van mishandeling en financieel...
Interesse in een voorstelling?
Ouderen en dementie Het verzorgen van mensen
met dementie is uitdagend.
Interesse in een voorstelling?

OUDEREN EN PESTEN

In verzorgingscentra en aanleunwoningen is het probleem bekend. Bewoners die elkaar buitensluiten, grof bejegenen en…..

LEES MEER

OUDEREN EN VEILIGHEID

In Nederland zijn naar schatting minstens één op de twintig ouderen slachtoffer van mishandeling en financieel …..

LEES MEER

LHBT OUDEREN

Het is een goed bewaard geheim dat veel LHBT’ers terug in de kast gaan zodra ze in een verzorgingshuis wonen……

LEES MEER

OUDEREN EN DEMENTIE

Het verzorgen van met mensen met dementie is uitdagend en vraagt om specifieke vaardigheden en kennis.

LEES MEER

Ouderen en pesten

In verzorgingscentra en aanleunwoningen is het probleem bekend. Bewoners die elkaar buitensluiten, grof bejegenen en, of negatief stemming maken. Het is een lastig probleem dat de laatste jaren verergert omdat er nu ook veel cliënten wonen met beginnende dementie.

Pesten kan alleen integraal aangepakt worden: huisbreed met het betrekken van alle disciplines binnen een integraal anti-pest programma dat bestaat uit:

  • Een kick-off met een interactieve voorstelling. 

  • Een training van een dagdeel voor de medewerkers.

  • Intervisie

Dit programma kan aangevuld worden met een workshop van 2 uur voor vrijwilligers. 

INFO VOORSTELLING
INFO TRAININGEN
INFO WORKSHOP

Ouderen en veiligheid

In Nederland zijn naar schatting minstens één op de twintig ouderen slachtoffer van mishandeling en financieel misbruik. Ouderenmishandeling stopt niet vanzelf.Er heerst een taboe om te praten over ouderenmishandeling bij de ouderen zelf, de mantelzorgers en de omgeving rond de oudere.

Samen met Veilig Thuis Utrecht heeft TEP een interactieve voorstelling ontwikkeld over ouderen en veiligheid. De voorstelling wordt ingezet als voorlichting rond dit onderwerp.

De voorstelling bestaat uit enkele losse scenes naar keuze en gaat over financieelmisbruik en ouderenmishandeling. Naar aanleiding hiervan praten we met mantelzorgers, professionals en ouderen over hun eigen ervaringen, signaalherkenning, het voorkomen en oplossen van deze problemen.

INFO VOORSTELLING

LHTB ouderen

Het is een goed bewaard geheim dat veel LHBT’ers terug in de kast gaan zodra ze in een verzorgingshuis wonen. Er leeft angst onder de 65 plus LHBT’ers om in het verzorgingshuis terecht te komen. Voorlichting en open gesprekken zijn hard nodig om vooroordelen en discriminatie te stoppen en te voorkomen.

Voor het initiatief van de Roze Loper hebben we scenes rond dit onderwerp ontwikkeld en opgevoerd. Momenteel is Christine van Pul samen met het Nationale Ouderenfonds een nieuwe voorstelling en training voor medewerkers over de problematiek rond LHBT ouderen aan het maken.

INFO VOORSTELLING

Ouderen en dementie

Het verzorgen van met mensen met dementie is uitdagend en vraagt om specifieke vaardigheden en kennis. Hoe ga je om met de cliënt die problematisch gedrag vertoont of depressief is? Hoe intervenieer je in een huiskamergroep waar veel onrust heerst? Hoe houd je je werk werkbaar? Wanneer kies je bewust voor de cliënt dwars tegen de heersende (zorg)mores in?

We hebben een voorstelling ontwikkeld waarin we samen met de medewerkers kennis en ervaringen delen. De voorstelling is bij uitstek geschikt als borging en opfrissing van kennis over omgaan met en zorgen voor dementerende mensen.

INFO VOORSTELLING