buitensluiten homoseksuele ouderen

Het buitensluiten van de homoseksuele ouderen in het verzorgingshuis komt regelmatig voor. Er leeft soms zelfs angst bij de homoseksuele oudere om in het verzorgingshuis terecht te komen. Voorlichting en gesprekken zijn hard nodig om vooroordelen en discriminatie over homoseksualiteit te stoppen en te voorkomen.

Voor het initiatief van de Roze Loper hebben we een interactieve rond het buitensluiten en pesten van lesbische, homoseksuele, bi-seksuele en transgender ouderen ontwikkeld en opgevoerd. Ook geven we trainingen voor verzorgers en personeel van zorginstellingen en workshops voor vrijwilligers die met ouderen werken.

Interactieve voorstelling over Negatieve gedrag en pesten onder ouderen

Thema LHBT (lesbisch, homofiel, bisexueel en transgender)

Roddelen, negeren, ergeren, buitensluiten, jaloezie, gebrek aan belangstelling, grove bejegening en discrimatie.

Het komt overal voor waar groepen mensen regelmatig bij elkaar zijn. Een gebrek aan wellevendheid kan zelfs uitgroeien tot pesten. Personen die tot een minderheid behoren kunnen het extra moeilijk hebben. Denk hierbij aan LHBT’ers.

Theater Expres Producties heeft een interactieve voorstelling over dit onderwerp ontwikkeld speciaal voor ouderen die wonen in een senioren appartementencomplex, aanleunwoningen, verzorgingscentra maar ook ouderen die elkaar regelmatig tegenkomen op de bridge club of bijvoorbeeld de boodschappenbus.

Laagdrempelig

De voorstelling gaat over zeer herkenbare situaties rond onaardig gedrag en pestgedrag. Twee acteurs spelen vier scènes over verschillende onderwerpen. Zij nodigen het publiek uit suggesties te geven die de situaties ten goede keren. Het publiek ziet meteen wat het effect van hun ideeën is. Op een laagdrempelige manier wordt een moeilijk onderwerp bespreekbaar gemaakt.

En er mag ook gelachen worden!

Kort samengevat zorgt interactief theater voor

  • Iedereen wordt deelgenoot van het probleem
  • Bewustwording dat onaardig gedrag een grote impact heeft op anderen
  • Rol en verantwoordelijkheid van de betrokkenen verhelderen
  • Enkele concrete handvaten benoemen om de sfeer te verbeteren
  • Negatief gedrag bespreekbaar maken

Doel van de voorstelling

De voorstelling zet het onderwerp ‘pesten’ en negatieve omgangsvormen op de kaart en maakt het bespreekbaar en wordt ingezet als start van een huisbreed anti-pest programma.

Voorstelling voor personeel

De voorstelling kan ook voor medewerkers van langdurige zorginstellingen en vrijwilligers gespeeld worden. Het effect van ingrijpen wordt meteen duidelijk.

Verschillende uitgangspunten

Theater Expres heeft 10 scènes waaruit u de meest herkenbare voor uw doelgroep kiest. Minstens vier situaties worden gespeeld en verwerkt. De voorstelling duurt ongeveer 1,5 uur en is voor maximaal 60 personen.

Er kunnen ook scenes op maat gemaakt worden.

Scenelijst

Scene 1.        Nieuwe bewoonster is lesbisch en wordt onmiddellijk bespot en buitengesloten.

Scene 2.        Homofiele man wil een gesprek aanknopen over zijn eenzaamheid met zwaar gelovige verzorgster.

Scene 3.        Een verzorger praat spottend over een homofiele bewoner, de andere verzorger lacht maar een beetje mee.

Scene 4.        Bewoners en verzorgers doen net alsof ze het helemaal niet erg vinden dat een bewoner homo is maar ondertussen zijn de vooroordelen groot.

MEER INFO…
homoseksuele ouderen