Ouderen en pesten

Het probleem van eenzame ouderen en pesten in verzorgingscentra en aanleunwoningen is bekend. Ouderen die roddelen, elkaar buitensluiten, grof bejegenen en, of negatief stemming maken. Het pesten is een lastig probleem dat de laatste jaren verergert omdat er inmiddels veel ouderen wonen met beginnende dementie. Binnen de verzorgingshuizen wonen eenzame ouderen die de aansluiting missen bij andere bewoners en die gepest worden of zelf gaan pesten. De eenzaamheid wordt verergerd door negatieve pest-sfeer die kan ontstaan. Een training voor het personeel helpt om het pesten te voorkomen.

Het voorkomen van eenzame ouderen, pesten en roddelen kan beste integraal aangepakt worden: huisbreed met het betrekken van alle disciplines van hert verzorgingshuis binnen een integraal anti-pest programma. Theater Expres heeft in samenwerking met het Nationaal Ouderfonds een antipest programma voor verzorgingscentra ontwikkeld dat bestaat uit een interactieve voorstelling, training voor de medewerkers en een workshop voor de vrijwilligers. De onderdelen kunnen ook los van elkaar afgenomen worden. Vanuit de training ontstaat een werkgroep die eenzame ouderen ondersteunt en een antipest programma dat pesten onder ouderen tegengaat.

 • Een kick-off met een interactieve voorstelling. 

 • Een training van een dagdeel voor de medewerkers.

 • Intervisie

Dit programma kan aangevuld worden met een workshop van 2 uur voor vrijwilligers. 

Training voor personeel in verzorgingscentra over negatief gedrag en pesten onder ouderen

Roddelen, negeren, ergeren, buitensluiten, jaloezie, gebrek aan belangstelling, grove bejegening.

Pesten en negatief gedrag onder ouderen is een actueel thema.
Een verzorgingscentrum wil een leefomgeving bieden waar iedereen zich prettig, welkom en veilig voelt.

Ombuigen en voorkomen

De mensen en de omgeving rond de ouderen zijn van groot belang bij het voorkomen en ombuigen van negatief gedrag en cultuur.

Het blijkt dat bij de sfeer in het huis de samenwerking tussen de verschillende disciplines erg belangrijk is. Daarom is de training gericht op een mix van alle medewerkers van verzorgingshuizen. Denk hierbij aan verzorgers, vrijwilligers- coördinatoren, welzijn-, facilitair-, restaurant- en receptiemedewerkers.

Werkwijze

De training is praktisch van aard en bestaat uit drie delen:

 1. Uitwisselen van ervaringen en de oorzaak van pestgedrag definiëren
 2. Oefenen van gesprekken met een feedbackmodel waarin op positieve wijze een persoonlijk gesprek met een oudere bewoner gevoerd wordt over negatief gedrag en de gevolgen hiervan.
 3. Groepsmatig: samen collega’s plannen van aanpak maken voor het huis. Als hulpmethode hiervoor wordt een intervisie model geïntroduceerd.

Doel van de training

 • Pesten onder ouderen op de kaart zetten binnen het verzorgingshuis en een basis bieden om ermee aan de slag te gaan.
 • Bewustwording van wat pestgedrag is en van de rol die de medewerker speelt om dit gedrag te voorkomen en om te buigen.
 • Het krijgen van handvatten om in de praktijk te handelen.
 • Het maken van een plan van aanpak.

Tijdsduur: 1 dagdeel van 4 uur
Groepsgrootte: 12 deelnemers

NB deze training kan gevolgd worden door één of meerdere intervisiedagen.

MEER INFO…

Interactieve voorstelling over Negatieve gedrag en pesten onder ouderen 

Roddelen, negeren, ergeren, buitensluiten, jaloezie, gebrek aan belangstelling, grove bejegening.

Het komt overal voor waar groepen mensen regelmatig bij elkaar zijn. Een gebrek aan wellevendheid kan zelfs uitgroeien tot pesten.

Theater Expres Producties heeft een interactieve voorstelling ontwikkeld speciaal voor ouderen. Denk aan ouderen die wonen in een senioren appartementencomplex, aanleunwoningen, verzorgingscentra maar ook ouderen die elkaar regelmatig tegenkomen op de bridge club of bijvoorbeeld de boodschappenbus.

Laagdrempelig

De voorstelling gaat over zeer herkenbare situaties rond onaardig gedrag en pestgedrag. Twee acteurs spelen vier scènes over verschillende onderwerpen. Zij nodigen het publiek uit suggesties te geven die de situaties ten goede keren. Het publiek ziet meteen wat het effect van hun ideeën is. Op een laagdrempelige manier wordt een moeilijk onderwerp bespreekbaar gemaakt.

En er mag ook gelachen worden!

Kort samengevat zorgt interactief theater voor

 • Iedereen wordt deelgenoot van het probleem
 • Bewustwording dat onaardig gedrag een grote impact heeft op anderen
 • Rol en verantwoordelijkheid van de betrokkenen verhelderen
 • Enkele concrete handvaten benoemen om de sfeer te verbeteren
 • Negatief gedrag bespreekbaar maken

Doel van de voorstelling

De voorstelling zet het onderwerp ‘pesten’ en negatieve omgangsvormen op de kaart en maakt het bespreekbaar en wordt ingezet als start van een huisbreed anti-pest programma.

Voorstelling voor personeel

De voorstelling kan ook voor medewerkers van langdurige zorginstellingen en vrijwilligers gespeeld worden. Het effect van ingrijpen wordt meteen duidelijk.

Verschillende uitgangspunten

Theater Expres heeft 10 scènes waaruit u de meest herkenbare voor uw doelgroep kiest. Minstens vier situaties worden gespeeld en verwerkt. De voorstelling duurt ongeveer 1,5 uur en is voor maximaal 60 personen.

Er kunnen ook scenes op maat gemaakt worden.

Scenelijst

Scene 1.        De hal (roddelen)

scene 2.        De lift (buitensluiten, groffe bejegening)

Scene 3.        In het appartement (Fins communiceren, niet luisteren en gesprek overnemen)

Scene 4.        Vrouw ziet dat vriendin ‘bij een ander’ op bezoek is (jaloezie en klein houden)

Scene 5.        Kaarten maken  (buitensluiten, negeren)

Scene 6.        Dochter bellen (niet delen van gevoel)

Scene 7.         Bingo (stoel bezet houden en voorkruipen: zeer onwellevend gedrag)

Scene 8.         Smakken (ergeren aan lichamelijke tekortkomingen van de ander) en nieuwe bewoner wegsturen van plaats (grove bejegening)

Scene 9.         Het raam open en weer dicht (pesten)

MEER INFO…

Actieve workshop met theater voor vrijwilligers over Leefbaarheid onder ouderen

Roddelen, negeren, ergeren, buitensluiten, jaloezie, gebrek aan belangstelling, grove bejegening.

Het komt overal voor, ook onder ouderen.

Vrijwilliger zijn bij ouderen

Bij iedereen en zeker bij vrijwilligers gaat het welzijn van bewoners van verzorgingscentra hen aan het hart. Meestal is het gezellig en prettig tussen bewoners maar er zijn ook momenten dat het niet goed gaat. De vrijwilliger speelt een belangrijke rol bij het vergroten van het welzijn van de bewoners. Hoe kan hij, zij bijvoorbeeld bijdragen aan een gezelliger sfeer bij het koffiedrinken. Wat kunnen zij  doen als zij eenzaamheid zien? Hoe betrekken zij meer bewoners bij het handwerkclubje? Wat kunnen ze doen om roddelen te verminderen?

Maar ook, hoe kunnen zij onderling een prettige werksfeer houden?

Workshop

In deze workshop spelen twee acteurs de rol van bewoners. In de toneel-scenes gaat het er niet gezellig aan toe. De acteurs en vrijwilligers zoeken samen naar praktische, laagdrempelige oplossingen om deze situaties te verbeteren. Oplossingen die vrijwilligers meteen kunnen inzetten bij hun vrijwilligerswerk.

Trainer-acteurs

De acteurs zijn tevens trainers en kunnen het gesprek en de samenwerking met de deelnemers aan deze workshop zinvol en productief vormgeven. Het doel is om vrijwilligers te motiveren en actief na te laten denken over hun eigen rol bij de verbetering van de sfeer.

Duur 2 uur, inclusief pauze.
Maximaal 25 deelnemers

MEER INFO…
eenzame ouderen