Theater Expres Producties

TEP is opgericht in 1992 en heeft een lange historie in het maken van bedrijfstheater, theaterinterventies en forumtheater voor bedrijven en instellingen. De laatste jaren is TEP gespecialiseerd in theater, trainingen en workshops voor ouderen en mensen die werkzaam zijn in de zorg rond ouderen. De drijvende kracht achter TEP is Christine van Pul. Christine volgde haar theater-opleiding aan de HKU en Dartington college in Engeland. Daarnaast heeft ze verschillende forumtheater opleidingen gevolgd waarvan in 2018 de opleiding participatief theater in Rotterdam en workshops socratische gespreksvoering.

Christine en voorstellingen

Ik maak theatervoorstellingen op maat over lastige, ingewikkeld sociale en maatschappelijke onderwerpen. Samen met acteurs (of amateurs uit de doelgroep) voer ik voorstellingen op en nodig het publiek uit mee te denken, te analyseren, te reageren.

De onderwerpen zijn breed: samenwerking, uitoefenen van macht, financieel misbruik, huwelijksdwang, pesten onder ouderen.De voorstellingen hebben altijd een verwerkingsvorm. Ze zijn nooit eenrichting maar altijd tweerichting tussen het publiek en de inhoud van de voorstelling. Dit kan interactief tijdens de voorstelling of reflecterend na de voorstelling in samenwerking met de trainingsacteurs of met elkaar.

Het theater spiegelt, behandelt, overdrijft levensechte situaties. Samen met de spelleider en de acteurs reflecteert het publiek daarop, er worden allerlei werkvormen ingezet om het onderwerp te verwerken of te behandelen. Het onbespreekbare wordt bespreekbaar.

Is dit altijd ernstig en zwaar? Juist niet! Met humor, beelden en tekst wordt de inhoud overgebracht.

Christine en trainingen

Ik geef trainingen, workshops en intervisie over pesten en verbeteren van negatieve woon-en werkcultuur aan medewerkers en vrijwilligers in verzorgingscentra en verpleeghuizen, revalidatiecentra en andere intramurale instellingen waar cliënten lang verblijven.

In de training ter verbetering van de wooncultuur en pesten tegengaan binnen de intramurale zorg en de aanleunwoningen pak ik samen met de medewerkers het probleem bij de basis aan. Nadat we gezamenlijk de mogelijke oorzaken van het pestgedrag geanalyseerd hebben, werken we aan persoonlijke (haalbare) actieplannen die de situatie verbeteren. Ook werken we aan gespreksvoering met ouderen en elkaar.

NEEM CONTACT MET MIJ OP