REFERENTIES

Tony Mastenbroek

Alzheimer Café Maarssen

Het optreden van Theater Express in het Alzheimer café in Maarssen was een enorm succes. Theater Express , Christine Pul en Roger Vossen hebben op deze avond  twee situaties neergezet die te maken hebben met de mantelzorgers van mensen met dementie.

Op bijzonder knappe wijze konden Christine en  . . . de situaties op humorvolle wijze neer zetten en kon er, ondanks deze toch eigenlijk schrijnende gevallen, toch om gelachen worden en ook naar gekeken worden.

De eerste situatie ging over een zoon die voor zijn dementerende moeder zorgde en dat niet echt op respectvolle manier deed. De tweede situatie betrof een man die voor zijn dementerende echtgenote zorgde en deze situatie eigenlijk niet meer aankon maar geen hulp kon of wilde vragen. Het waren beide herkenbare situaties.

De hulp van het publiek werd ingeroepen om de situaties over te spelen op een manier waarop het ook zou kunnen. Hierdoor werd het publiek, mantelzorgers en mensen met dementie, actief betrokken  en leverde dit veel interactie op.

Het was een geweldige avond met een lach en een traan, een enorme aanrader om een thema zoals bijvoorbeeld dementie, bespreekbaar te maken.

Conny Wiersma

Coördinator Seniorenwerker, Baptistengemeente de Rank Utrecht

JVV-groep nodigt Veilig thuis en theatergroep Express uit.

Als 55-plus groep van de Baptisten gemeente De Rank Utrecht komen we iedere maand bij elkaar. Naast de gezelligheid van het elkaar ontmoeten behandelen we ook altijd een thema. Op deze morgen hadden we Marianne van der Krans uitgenodigd. Zij is lid van onze gemeente en projectleider ouderenmishandeling veilig thuis Utrecht. Zij heeft samen met theatergroep Express voor ons een waardevolle en leerzame ochtend verzorgt.

De theater groep heeft door het spelen van een tweetal stukken op een indrukwekkende wijze laten zien wat ouderen mishandeling inhoudt. Aan de ene kant hoe je op een respectvolle manier met ouderen moet omgaan en aan de andere kant hoe je als oudere in een nare situatie kan komen.

De theatergroep speelde een aantal situaties; zoals het ongevraagd openen van de post van de oudere en hoe er op een onverantwoorde manier  omgegaan wordt met het geld van de oudere b.v. bij boodschappen doen. We werden op deze manier echt uitgedaagd om hierop te reageren. En er ontstond ook een levendige discussie.

Door deze interactieve manier hebben wij als JVV-groep veel geleerd. En ook door de humorvolle manier van spelen veel gelachen.

We kunnen terugkijken op een gezegende en waardevolle morgen!

Jetty van der Sluis

Teamleider Scheldehof

Dag Christine,

De thema- week  ( De ander en ik)  is in Scheldehof  prima verlopen. Voor alle activiteiten was veel belangstelling. De voorstelling van jullie trok de meeste bezoekers. Reacties van bewoners en personeel waren positief. Vooral over de manier waarop jullie het publiek bij alles betrokken. En mee lieten denken naar oplossingen. Compliment dus. De hele week is veel met elkaar gesproken over de onderwerpen  (on)verdraagzaamheid, intolerantie en pesten.  En alles wat in het verlengde ligt; elkaar accepteren, iedereen is anders enz.  Enkele bewoners kwamen met emotionele verhalen van vroeger.

Kortom, het heeft iets in gang gezet. Onze pastor gaat door met haar gespreksgroepen over dit thema en elke maand gaat iemand van het projectgroepje die uit 3 verzorgenden bestaat een communicatiespel met  bewoners spelen.  In de teamvergaderingen van de medewerkers gaan we elke maand een casus bespreken waarbij het accent ligt op hoe gaan we hier mee om.  Op deze manier willen we tenminste een half jaar doorgaan zodat dit onderwerp bespreekbaar blijft.

Dank voor de samenwerking. Veel succes toegewenst voor jullie werk!

Met vriendelijke groet,

Jetty van der Sluis
Teamleider Scheldehof

0118 – 448 500 E j.vandersluis@wvozorg.nl
Bezoekadres: Stadhuisplein 22, 4382 LJ Vlissingen

Nijole Balandyte en Mary Miracle

Contactverpleegkundige

Beste Christina,

Het is een genoegen deze evaluatie te schrijven. Wij zijn zeer tevreden over Theater Express. De theatervoorstellingen waren bijzonder goed. Je wist door middel van rollenspel bewoners, familie, medewerkers en vrijwilligers zodanig te enthousiasmeren dat we een overvloed aan deelnemers hebben voor de workshops waardoor we het willen borgen. Bewoners willen zelf eigenaar worden en dat is boven verwachting goed en medewerkers hebben zin in de vervolgtrainingen ondanks hun drukke agenda.

Vooraf hadden we onze twijfels of onze bewoners te enthousiasmeren waren. Onze bewoners zijn op leeftijd met zowel lichamelijke en psychische problemen en sommige bewoners zitten in een vroeg stadium van dementie. Juist door deze persoonlijke problemen en het niet kunnen begrijpen of/of tolereren van de oorzaak van elkaars gedrag wordt er veel onderling gepest. Met verbazing hebben wij toegekeken hoe onze bewoners meespeelden in het theaterspel. Het theaterspel was voor hen heel herkenbaar en er werden situaties vanuit hun woonomgeving nagebootst. Bewoners kregen de kans om het pesten via rollenspel een andere wending te geven. Zij werden zich ervan bewust dat dit best lastig is maar zeker niet onmogelijk.

De Archipel heeft meerdere locaties. Al snel kregen wij telefoontjes van zowel de directeur als andere locaties. Zij hadden te horen gekregen over het succes van Theater Expres overwegen om zelf hier ook mee aan de slag te gaan.

Complimenten Christina voor het oppakken van onze zorgvraag en leveren van geweldige voorstellingen. Wij kijken uit om samen verder te gaan met de trainingen en workshops.

Met vriendelijke groet,

Nijole Balandyte en Mary Miracle
Contactverpleegkundige

Bep Jongste

Teammanager Welzijn

Beste Christine,

Al eerder had ik kennisgemaakt met Theater Express: Een voorstelling voor bewoners. Nu dan voor vrijwilligers. Theater Express bracht 3x een ‘sketch’  met aansluitend verschillende bespreekvormen. Vrijwilligers herkenden veel van de sketches. Zij gaven commentaar en speelden mee. Dit alles gebeurde in een open sfeer.  Het was leuk, maar ook confronterend. Een beeldende vorm om gevoelige onderwerpen te bespreken. Zeker een aanrader. In De Bijnkershoek gaan we dit zeker aan de vrijwilligers aanbieden.

Met vriendelijke groet,

Bep Jongste
Teammanager Welzijn

Axioncontinu Locatie De Bijnkershoek Van Bijnkershoeklaan 250 | 3527 XL UTRECHT T 030 – 2968500 | M 06 – 29240220

Saskia Popal

Coördinator vrijwilligers

Wat een geslaagde avond. De dames van het theaterexpres zorgde voor duidelijke voorbeelden in hun ‘spel’.  Daarnaast was er een open sfeer waardoor ieder durfde te zeggen, vragen of meespelen. Een eyeopener voor vele van ons. Sommige vrijwilligers konden n.a.v. deze avond hun mening iets bijstellen en er op een andere, soms luchtigere manier, naar kijken.

Groetjes,

Saskia Popal
Coördinator vrijwilligers

Axioncontinu Locatie De Bijnkershoek Van Bijnkershoeklaan 250 | 3527 XL UTRECHT T 030 – 2968500 | M 06 – 29240220